Ειδικές Παραγγελίες

Για ειδικές παραγγελίες απαραίτητη είναι η προκαταβολή του ποσού που θα συμφωνηθεί. Ενδεχομένως να υπάρχει και επιπλέον χρέωση.